Sözleşmeli Satış Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA

SÖZLEŞMELİ ALIŞVERİŞ AYDINLATMA BEYANI

Soylu Alışveriş Merkezleri Ltd. Şti. (“Soylu AVM”) iş alanındaki önem ve dikkatini kişisel verileri korumak için de kullanmaktadır. Soylu AVM Anayasa’ nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelde gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, saklar ve gerektiğinde siler. Soylu AVM bu metni, siz değerli üyeleri, ziyaretçileri ve müşterileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel Verileriniz aşağıda anlattığımız şekillerde işlenecek olup, tarafımızca belirtilmeyen hiçbir hususta verileriniz saklanmayacaktır.

www.soyluavm.com adlı web sitesinde yer alan “Sözleşmeli Alışveriş” kısmı ile müşteri/ziyaretçi/üye satış sözleşmesine hazırlık mahiyetinde olan ödeme yöntemi ile alışveriş yapmak üzere tarafımıza talepte bulunmaktadır. Tarafımızca ödeme gücünün tespiti ve kredilendirmeye esas teşkil eden verilerin satış standartlarımıza uyması halinde müşteri/ziyaretçi/üye ile iletişim kurularak satış faaliyetine geçilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca belirtmek isteriz ki;

Soylu AVM, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Veri Sorumlusudur.

Soylu AVM kişisel verilerinizi otomatik olan yahut tam otomatik olmayan sistemlerle kaydetmektedir. Soylu AVM aplikasyon, web sitesi v.s. gibi dijital platformlarda platformlarda verilerinizi otomatik yöntemlerle işlemektedir.  Tarafımızla bu site üzerinde yer alan işbu ödeme yöntemi alanı ile birlikte ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, adres, e-posta, konum, telefon numarası, satın alınan ürün bilgisi, ödeme yöntemi, parola verilerini paylaşmaktasınız. Tarafımızca işbu verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın kullanılması yahut kurulması, tarafımızla kurduğunuz sözleşme/üyelik kapsamındaki meşru menfaatlerimiz, hizmet yahut üyelik sözleşmesinin gerektirdiği yükümlülükler, ödeme gücünün tespiti, istihbarat faaliyetlerinin yerine getirilmesi gereğince işlenmektedir.

Ayrıca çerez politikamızda belirtilen oturum çerezleri siteye ziyaretçi olarak girdiğiniz durumlarda  www.soyluavm.com. adresine girdiğiniz tarih ve saat, siteye bağlanmanızı sağlayan web sitesi, site içerisinde bulunduğunuz süre, internet servis sağlayıcınızın adı, tarafınızca üye olunması durumunda şifre ve kullanıcı adınızın hatırlatılmasına ilişkin çerezler kullanarak işbu veriler tarafımızca loglanmaktadır.

Verileriniz;

·       Satış Sözleşmesinin Kurulması ve İfası,

·       Mesafeli Satış Sözleşmesi Yapılabilmesi İçin Kanundan Kaynaklanan Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi,

·       Üyelik Sözleşmesinin Kurulması,

·       Ödeme Gücünün Tespiti,

·       Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülebilmesi,

·       Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

·       Satış Sonrası Destek Faaliyetleri,

·       Sipariş Verdiğiniz Ürünlerin Tarafınıza Gönderim Ve Teslimi,

·       Muhasebe Ve Finans İşleri,

·       İletişim Faaliyetlerinin Devamı,

·       Talep Ve Şikayetlerin Takibi,

gibi sebeplerle, yukarıda belirttiğimiz verileriniz işlenmektedir. Soylu AVM bu bilgileri hukuka, ahlaka, adaba ve mevzuata aykırı olarak işlemez ve kullanmaz.

Kişisel Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve alınan açık rızanız ile mevzuatta izin verilen yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafınızla yapılan sözleşmelerin ifası kapsamında yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve bulut hizmeti sağlayıcımızla, veri işleyen portal sahibine aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, kanundan kaynaklanan her türlü idari ve teknik tedbir alınarak saklanmaktadır. Personelimize düzenli olarak veri korunması ve saklanması ile ilgili eğitim verilmekte, güvenli ödeme (SSL) yöntemiyle çift anahtarlı ödeme sistemi kullanılmakta, gerekli olmayan veriler periyodik imha yoluyla imha edilmekte, gerekmediği sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememekte, sızma testleri yaptırılarak, verilerinizi loglayarak, yedekleyerek veri güvenliğini sağlamaktayız.

Dilediğiniz zaman Soylu AVM’ ye başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

•    Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

•    Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

•    Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

•    Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Soylu AVM’ ye iletebilir (bkz. www.soyluavm.com adresinde bulunan Başvuru Formu), detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Soylu AVM tarafından reddedilecektir.

Soylu AVM’ nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

SOYLU AVM