Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Soylu AVM, 1994 yılından beri perakende satış sektöründe faaliyet göstermekte olup tüm faaliyetlerini 14/01/2015 tarihli 29236 sayılı Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun şekilde yerine getirmekte olup aynı hassasiyeti kişilerin kendisiyle paylaştığı verileri için de göstermektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile Şirketimiz “Soylu AVM” tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1.VERİ SORUMLUSU OLARAK SOYLU AVM

Fevzi Çakmak Mah. 1107 Sokak No: 7/A 34220 Esenler/İstanbul adresinde merkezi bulunan Soylu Alışveriş Merkezleri Limited Şirketi KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” dur.

2.SOYLU AVM’NİN İŞLEDİĞİ KİŞİSEL VERİLER

Soylu AVM ile tarafınızın kurduğu ilişki kapsamında aşağıda belirtilen yöntemler ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

A.MÜŞTERİ/MUHTEMEL MÜŞTERİ KONUMUNDAYSANIZ;

 1. Kimlik Bilgileriniz      :Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası;
 2. İletişim Bilgileriniz     :İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgah, IP adresi;
 3. Risk Yönetimi             :Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, malvarlığı bilgisi, ödeme yöntemi, alışveriş geçmişi, ödeme verileri, risk bilgileri;
 4. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 

B.    WEB SİTESİ ÜYESİ KONUMUNDAYSANIZ;

    i.      Kimlik Bilgileriniz      : Ad-Soyad;

   ii.     İletişim Bilgileriniz     : Ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, parola, IP adresi, konum(Telefon Konum Servisleri Açıksa);

       iii.         Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 

C.     WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ KONUMUNDAYSANIZ;

 

          i.         İletişim Bilgileriniz     : IP adresi, parola, konum (Telefon Konum Servisleri Açıksa);

 

         ii.         Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel, Web sitesi logları ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 

D.    TEDARİKÇİ ÇALIŞANI KONUMUNDAYSANIZ 

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, görev ve unvan bilgileri;
 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgah, IP adresi;
 3. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 

E.    TEDARİKÇİ KONUMUNDAYSANIZ:

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, imza ve imza sirküleri, görev ve unvan bilgileri,
 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları IP adresi;
 3. İşlem Bilgileriniz: Fatura bilgileri, banka ve şube bilgileri, kredi risk bilgileri, plaka bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, sözleşmenin yapılma ve sonlandırılma tarihleri, ödeme bilgileri;
 4. Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, kayıplara ve hırsızlığa dair beyanlar, istihbarat bilgileri, bilançoya dair bilgiler, finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Findex Kredi Risk Raporu;
 5. Ticari Bilgiler: Vergi numarası, Kredi limit bilgisi;
 6. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;


3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 1. MÜŞTERİ/MUHTEMEL MÜŞTERİ KONUMUNDAYSANIZ;

 

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

Pazar araştırmalarının yapılması,

 

 • Açık rızanızın bulunması.

Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin, ticari ileti gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Her türlü kanal aracılığıyla muhtemel müşteri/müşteri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtları ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 

Müşterilerin siparişlerine uygun olarak amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,

Muhtemel müşteri ile iletişim sağlanarak ürün tedariki sürecine geçilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kredilendirmeye esas teşkil eden hususların incelenmesi.

 

 

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Muhtemel müşteriler ile iletişim kurularak kredilendirmeye esas bilgilerinin öğrenilmesi,

  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası

Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

 

Muhtemel müşteri verilerinin sözleşme kurmaya yönelik irade beyanı olarak değerlendirilerek icaba cevap niteliğinde kullanılması,

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

  Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 1. TEDARİKÇİ ÇALIŞANI KONUMUNDAYSANIZ:

 

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

 

Her türlü kanal aracılığıyla tedarikçi çalışanı tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtları ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Ürünlerin zamanında Firma mağazası/deposuna taşınması amacıyla iletişim kurulması,

Tedarikçilere teklif oluşturma amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,

Firma araç giriş kısmının kullanılması,

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Mobil uygulamaların yönetimi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası

Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

Araçlara ilişkin ceza yönetimi, ruhsat ve plaka yönetimlerinin sağlanması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

  Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

  Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

 

 1. WEB SİTESİ ÜYESİ/ZİYARETÇİSİ KONUMUNDAYSANIZ:

 

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

Promosyon, hediye çeki, indirim gönderimi yapılması,

 • Açık rızanızın bulunması.

Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Oturum çerezleri ile pazarlama stratejilerinin oluşturulması,

 

Her türlü kanal aracılığıyla sürücüler tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtlarının ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Dijital ekran yönetimi,

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Mobil uygulamaların yönetimi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

İyileştirme çalışmalarının yapılması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 1. TEDARİKÇİ KONUMUNDAYSANIZ:

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

Her türlü kanal aracılığıyla Firma tedarikçileri/tedarikçi çalışanları tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 Alacak takibi ve tahsilatı, cari kart oluşturulması,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Tedarikçilere teklif oluşturma, hizmetin ifası,  operasyonunun takibinin ve raporlanması amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Dijital ekran ve telefon yönetimi,

  Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

  Mobil uygulamaların yönetimi,

  Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve   çeşitlendirilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Araç satışlarının ve kiralamalarının yapılması,

  Raporlama ve bütçe yönetimi,

 

  Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Potansiyel ve mevcut tedarikçiler hakkında bilgi   toplanması amacıyla

 Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.


Amaçları ve sebepleri ile yukarıda belirtilen veriler Soylu AVM tarafından işlenmekte olup işbu veriler kanundan kaynaklanan süreler ile sınırlı kalmak üzere Soylu AVM bünyesinde saklanmaktadır. İşbu veriler ile ilgili bilgi almak istemeniz halinde KVKK md. 11 kapsamında aşağıda belirttiğimiz şekliyle Firmamıza başvuruda bulunabilirsiniz. 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, hukuk hizmeti aldığımız avukatlık ofisine, yetkilendirilmiş veri işleyen olarak sorumlu olan ve altyapı hizmetleri sunan 3. kişilerle, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, sözleşmesel ilişkimiz bulunan şirket ya da şahıslara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir.  

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; Firmamız tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan hukuki sebepler açık rızanız, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kredilendirmeye esas teşkil edecek bilgilerin olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğümüzün ifası hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte olup yapılan tüm işlemelerde veri azaltılması ilkesi Firmamızca en önem verilen ilkedir. Firmamız bu kapsamda işlediği tüm veriler bakımından açık rıza istisna tutularak kanundan kaynaklanan nedenler ve parekende satış teamüllerinden kaynaklı olarak verileri işlemeye özen gösterir.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Soylu AVM’ ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, Ad-Soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Soylu AVM tarafından reddedilecektir. Veri işleyene başvuru hakkınız bulunmamaktadır.

Soylu AVM’ nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.


SOYLU ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ